Burar

Lagliga chinchillaburar är inte det lättaste att finna på marknaden. Vilket innbär att de flesta bygger sin burar själv. Chinchillaburar går att utforma princip hur som helst, det är bara fantasin som sätter gränserna. Men innan man låter fantasin flöda fritt och hugger tag i verktygen bör man läsa vad jordbruksverket och lagen har att säga om buren.   

Storlek på buren

En chinchillabur ska vara minst 100 cm hög. Bottenytan ska vara minst 0,5 kvm stor där kortaste sidan ska vara minst 50 cm. Ett bra mått på en chinchillabur är 100*100*50 cm (h*l*d). Dessa mått gäller för 1-2 chinchillor eller en hona med ungar. Har man 3 chinchillor, eller hane + hona med ungar så ska man ha en bottenytan på minst 0,75 kvm och sedan lägger man på 0,25 kvm för varje ytterligare djur.

Bur

Bolåda

8 Kap. 13 § Chinchillor och ska ha en bolåda med tak eller bohåla med rent och torrt bomaterial. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

Bolådan ska vara minst 30 cm lång, 25 cm djup och minst 20 cm hög.

Bolada 

Burbotten

8 kap. 7 § Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv.

Rekommenderat är heller inte att ha hyllor eller ”stegar” av nät eller galler då det kan ge upphov till så kallad ”Bumblefoot” för chillorna.
Det innebär att tassarna blir torra, svullna och variga vilken ibland kan leda till att man måste ta bort chillan.

8 kap. 10 § Burbottnen i andra burar än betesburar ska vara täckt med ett för djuren anpassat strömedel.

Rekommenderat är spån, träpellets samt papperspellets som lämpligt bottenmaterial. Halm rekommenderas ej.

 

Övrig inredning 

8 kap. 16 § Chinchillor ska ha ren och finkornig sand för pälsvårdande sandbad.

Rekommenderat är att ha sandbad i plåt då chillorna tenderar att tugga på allt som går och plast är då inte att föredra. Witte Molle chinchilla sand är att rekommendera då de flesta Svenska Chinchilla Uppfödarna använder sig av denna sand. 

 

8 kap. 17 § Chinchillor ska ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av sådan storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och stadigt. Om flera djur hålls tillsammans ska det finnas hyllor eller grenar så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår. 

Då chillor är kända för att gnaga/provsmaka allt de kommer åt så är hyllor och burens inredning inte något undantag för detta. Det är viktigt att man därför ser till så att dessa inte är gjorda av något farligt material
Rekommenderat är hyllor gjorda av plankor eller hyllplan av furu.
Vill man ”rädda” hyllplanen lite kan man montera en kantlist längst med hyllplanet. Detta räddar inte hyllplanet helt utan lite kommer försvinna men man slipper byta allt för ofta.  

Hängmattor och hängtunnlar gjorda av fleece att ligga i eller på är något som chinchillor också uppskattar utöver hyllplan och grenar. Dessa går att sy själv eller köpa hos någon av uppfödarna.

Sandbad


 

 

 


Hangkub