Färgstandard

Grey

Andra vanliga namn: Standard, Standard Grå, Grå
Betecknas vanligen som "standard" då detta är den ursprungliga viltfärgen.
Rygg: Ljust till mörkt grå
Mage: Vit
Ögon: Mörkt blå, mörkt bruna till svarta
Öron: Ljust grå till mörkt grå
Övrigt: Önskvärt är en så jämn och mörk färg som möjligt
Genetiskt: grey + grey

farger lightgrey-300x228 IMG 6312.2
Galants Amanda  Foto/Ägare: Susanna Dahlgren    Lissers Chilla the Dark Passion of Lima  Foto/Ägare: Anna Seijsing


Black Velvet

Andra vanliga namn: Sammetssvart
En grå chinchilla med velvet-gen vilket ger en mantel med djup svärta längs chinchillans ryggsida.
Rygg: Svart mantel som går från nos till svans som tonar mot grått på sidorna
Mage: Vit
Ögon: Mörkt blå, mörkt bruna till svarta
Öron: Ljust grå till mörkt grå
Övrigt: Svarta leg-stripes
Genetiskt: grey + velvet, velvetgenen är dominant (nedärvs direkt, kan ej hoppa över generationer)

IMG 6321.2
S*Atlantis Cleopatra  Foto/Ägare: Anna Seijsing

Brown Velvet

Andra vanliga namn: Sammetsbrun, TOV Beige
En beige chinchilla med velvet-gen vilket ger en mantel med djup brun ton längs chinchillans ryggsida.
Rygg: Brun mantel som går från nos till svans som tonar mot beige på sidorna
Mage: Vit
Ögon: Rubinröda till mörkt bruna
Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar
Övrigt: Bruna leg-stripes
Genetiskt: grey + beige + velvet

IMG 8772.2-300x187 
S*Lavenders Celeia  Foto/Ägare: Susanna Dahlgren

Beige (heterozygot)

Andra vanliga namn: Hetero Beige, Tower Beige, Sullivan Beige
Rygg: Ljust till mörkt beige, vanligen mörkare över ryggen
Mage: Vit
Ögon: Rubinröda till mörkt bruna, även blå kan förekomma
Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar
Övrigt: Kall beige färg vilken av en nybörjare lätt kan förväxlas med grå
Genetiskt: grey + beige, dominant (nedärvs direkt)

Beige.Hetro  
Royals Ducati Monster  Foto/Ägare: Annica Adelskogh

Beige homozygot

Andra vanliga namn: Homobeige, Blond, Champagne
Rygg: Ljust beige
Mage: Vit
Ögon: Röda
Öron: Rosa, ej pigmentfläckar
Övrigt: Ljusare krämigare jämnare färg än på en heterozygot beige, ljusare röda ögon, oftast kan man se ett blått/lila skär i ögonen
Genetiskt: beige + beige, lämnar alltid avkomma med beige gen

beige homo 


White

Andra namn: Silver, White Mosaic, Pure White, Wilson White, Silvermarmorerad
En white chinchilla kan variera från helt vit med mörka öron till fläckig eller kraftigt marmorerad.
Rygg: Vit, vanligt med grå skiftningar/marmoreringar
Mage: Vit
Ögon: Svarta/mörka
Öron: Grå      
Övrigt: Vanligt att svansroten är mörk/svart    
Genetiskt: grey + white, dominant (nedärvs direkt)

i62406262. szw530h275  
Bahhes Keep On Smiling  Foto/Ägare: Susanna Dahlgren/Catarina Börkén

Pink White

Andra vanliga namn: Rosé
En vit chinchilla med beige gen
Rygg: Vit, mer eller mindre beiga skiftningar/marmoreringar
Mage: Vit
Ögon: Röda till mörkt bruna
Öron: Rosa, vanligt med pigmentfläckar
Genetiskt: grey + beige + white

i49831158. szw530h275  
Silverhagens Mixan  Foto/Ägare: Catarina Börkén
 

White Velvet

Andra vanliga namn: TOV White, Black & White
En vit chinchilla med velvet-gen
Rygg: Vit, vanligt med mörka/svarta fält/marmoreringar
Mage: Vit
Ögon: Svarta/mörka
Öron: Grå
Övrigt: Vanligt med svarta/mörka leg-stripes
Genetiskt: grey + white + velvet

white velvet 

Sapphire

Andra vanliga namn: Safir
Rygg: Ljus till mörkt grå-stålgrå
Mage: Vit
Ögon: Svarta
Öron: Blå-grå
Övrigt: Liknar en grey chinchilla med en kall stålgrå ton.
Genetiskt: sapphire + sapphire, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få sapphiregenen från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är sapphire så kan avkomman endast bli bärare av sapphire vilket inte syns på djuret. Sapphire kan även kombineras med t ex beige (Beige Sapphire), white (White Sapphire) även med ebony (Sapphire Ebony) och velvet (Sapphire Velvet kallas även Royal Blue eller TOV Sapphire).  Bärare av Sapphire anges som sc (sapphire carrier). Ett djur som är möjlig Sapphire bärare anges som poss sc (possible sapphire carrier).

i49839404. szw1280h1280  
TopChinchillas Sookie  Foto/Ägare Catarina Börkén
 

Violet

Andra vanliga namn: African Violet, Afro Violet
Rygg: Ljust till mörkt grå-violett
Mage: Vit
Ögon: Mörka/svarta
Öron: Rosa/grå
Genetiskt: violet + violet, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få den violetta genen från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är violet så kan avkomman endast bli bärare av violet vilket inte syns på djuret. Violet kan även kombineras med t ex beige (Beige Violet kallas även Pearls), white (White Violet) även med ebony (Violet Ebony) och velvet (Violet Velvet kallas även Ultra Violet eller TOV Violet ). Bärare av Violet anges som vc (violet carrier). Ett djur som är möjlig Violet bärare anges som poss vc (possible violet carrier).

fa0524685f8112943aff92bd06277e98 
S*Silverklippans Shiva  Foto/Ägare: Catarina Börkén

 

German Violet

Andra vanliga namn:  Tysk Violet, Germen, Deutsch Violet                                                                    
Rygg: mörkt grå-violett (kan uppfattas som en brun nyans i det violetta) 
Mage: vit
Ögon: mörka-svarta
Öron: rosa-grå
Genetiskt: german violet + german violet, recessiv gen vilket innebär att chinchillan måste få den german violetta genen från båda föräldrar för att visa färgen. Om endast ena föräldern är german violet så kan avkomman endast bli bärare av german violet vilket inte syns på djuret. German Violet är inte samma som Violet, detta har prövats genom att sätta en german violet tillsammans med en violet och resultatet blev 100% grey avkommor som samtliga var bärare av både german violet och violet. German Violet kan även kombineras med beige (Beige German Violet), white (White German Violet), ebony (German Violet Ebony) och velvet (German Violet Velvet). Bärare av German Violet anges som gvc (german violet carrier). Ett djur som är möjlig German Violet bärare anges som poss gvc (possible german violet carrier).

8199617-2Jj9k 
Sörigs Almirez  Foto/Ägare: Anneli Åkerman/Lena Grannas

Double Violet

Andra vanliga namn:
Rygg: Ljust till mörkt grå-violett
Mage: Vit
Ögon: Mörka/svarta
Öron: Rosa/grå
Genetiskt: En kombination av två recessiva gener. Violet + violet + german violet + german violet, dubbelt recessiva gener vilket innebär att chinchillan måste få båda de violetta generna från båda föräldrarna för att visa färgen. Om endast ena föräldern är violet/german violet så kan avkomman endast bli bärare av violet/german violet vilket inte syns på djuret. Även Double violet kan  kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc gvc. Ett djur som är möjlig Double Violet bärare anges som poss vc, poss gvc (possible violet carrier, possible german violet carrier).

8199605-nxMI7 
Sörigs Castillo  Foto/Ägare: Anneli Åkerman

  

Blue Diamond

Andra vanliga namn: BD, Viofir
Rygg: Ljust isblå
Mage: Vit
Ögon: Mörka/Blå
Öron: Rosa-Grå
Genetiskt: En kombination av de recessiva generna sapphire och violet. Det var den första dubbelt recessiva färgen hos chinchillan.
Sapphire + sapphire + violet + violet. Två recessiva gener vilket  innebär att chinchillan måste få både sapphiregenen och  violetgenen från båda föräldrarna för att få färgen Blue Diamond. Blue Diamond kan även kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc sc. Ett djur som är möjlig Blue Diamond bärare anges som poss vc, poss sc (possible violet carrier, possible sapphire carrier).

Venom 
S*Silverklippans Venom  Foto/Ägare: Catarina Börkén
 

Triple Diamond

Andra vanliga namn: 3D
Rygg: Mycket ljust Is-Blå
Mage: Vit
Ögon: Mörka/Blå
Öron: Rosa-Grå
Genetiskt: En kombination av tre recessiva gener sapphire, violet och german violet. Det är den första trippel recessiva färgen hos chinchillan.
Sapphire + sapphire + violet + violet + german violet + german violet. Tre recessiva gener vilket innebär att chinchillan måste få  sapphiregenen, violetgenen och german violetgenen från båda föräldrarna för att få färgen Triple Diamond. Triple Diamond kan även kombineras med andra mutationer. Bärare anges som vc sc gvc. Ett djur som är möjlig Triple Diamond bärare anges som poss vc, poss sc, poss gvc (possible violet carrier, possible sapphire carrier, possible german violet carrier).

 

Ebony
Ebony innebär på chinchillafackspråk att chinchillan har samma färg runt hela kroppen, även magen. Den kan vara allt från ljust grå till helt svart. Om chinchillan även har den beiga genen varierar färgen från ljust beige till mörkt brun.
Genetiskt: Grey + ebonygener / grey + beige + ebonygener. Ackumulativ dominant. Genetiken beträffande ebony är lite speciell då den är dominant men inte fungerar som en vanlig dominant då den även är ackumulativ.
Enkelt förklarat är uppfattningen att ju mörkare djuret är desto mer ebony är det i det. I avel så kan det visa sig exempelvis genom att två grey ebony kan ge en black ebony avkomma. Vanligt är att man kallar black ebony för homozygot och grey ebony/dark ebony för heterozygot vilket är missvisande då genen inte existerar i homo- resp heterozygot form. Ebonygenerna nedärvs oftast till avkommorna i något antal oberoende av i vilket färgsammanhang.

Grey/Dark/Black Ebony

Andra vanliga namn: Light Ebony, Medium Ebony, Grå Ebony/ Hetero Ebony, Mörk Ebony/ Homo Ebony, Svart Ebony, All Black
Rygg: grå/ mörkgrå-svart/ svart
Mage: grå/ mörkgrå-svart/ svart
Ögon: mörka
Öron: grå/ grå-mörkgrå/ mörkgrå-svart
Övrigt: ser ut som en standard grå chinchilla med grå mage/ oftast ljusare ögonbryn samt framben/ ska vara helt svart utan grå skiftningar
Genetiskt: grey + ebonygener

Grey.Ebony Dark.Ebony Black.Ebony
S*Amorinas Fox  Foto/Ägare: Anneli Åkerman S*Atlantis Wamba  Foto/Ägare: Anneli Åkerman Eldorado  Foto/Ägare: Anneli Åkerman

 

Beige/Brown Ebony

Andra vanliga namn: Pastell Ebony, Light Tan, Light Brown Ebony/ Brun Ebony, Tan, Choklad (i sin mörkaste form)
Rygg: beige/ brun
Mage: beige/ brun
Ögon: röda till mörkt rubinröda
Öron: rosa, pigmentfläckar vanliga
Övrigt: ser ut som en beige chinchilla med beige mage/ önskvärt är en jämn brun färg runt hela kroppen
Genetiskt: grey + beige + ebonygener

Kllar-Trollet i56792572. szw530h275
Hagles KällarTrollet  Foto/Ägare Catarina Börkén Silverhagens Khira  Foto/Ägare: Catarina Börkén

 

Pink White Ebony

Andra vanliga namn: Tan & White, Rosé Ebony
En vit chinchilla kombinerad med beige/brown ebony vilket visar sig som marmoreringar i beige-brunt. Kan vara allt ifrån näst intill vit (Pink White) till mycket mörkt bruna teckningar.
Rygg: vit med marmoreringar/fläckar i beige-brunt
Mage: vit med marmoreringar/fläckar i beige-brunt
Öron: rosa
Ögon: röda till mörkt rubinröda
Övrigt: kan ha beiga/bruna ben som lätt förväxlas med leg-stripes
Genetiskt: grey + white + beige + ebonygener

 

White Ebony

Andra vanliga namn: White & Ebony, Vit Ebony
En vit chinchilla kombinerad med ebony vilket visar sig som marmoreringar/fläckar i grått-svart. Kan vara allt från näst intill vit till mycket mörk beroende av hur mycket ebony djuret bär.
Rygg: vit med marmoreringar/fläckar i grått-svart
Mage: vit med marmoreringar/fläckar i grått-svart
Ögon: mörka-svarta
Öron: ljust-mörkt grå
Övrigt: kan ha mörka ben som lätt förväxlas med leg-stripes
Genetiskt: grey + white + ebonygener

i62406313. szw530h275  
Tre-Bens & Supremechins Lightning Foto/Ägare: Catarina Börkén

Ebony Velvet

Andra vanliga namn: TOV Ebony, TOV grå/hetero/medium/dark/svart Ebony
Rygg: svart
Mage: grå-svart (den nyans som är djurets ebonyfärg)
Ögon: mörka
Öron: grå
Övrigt: ser ut som en black velvet med grå-svart mage, har svarta leg-stripes
Genetiskt: grey + ebonygener + velvet

ebony.velvet  
S*Atlantis Herman  Foto/Ägare: Annica Adelskogh

Beige/Brown Ebony Velvet

Andra vanliga hamn: TOV Beige, TOV Pastell/Brown Ebony, TOV Tan
Rygg: brun-djupt brun
Mage: beige-brun (den nyans som är djurets ebonyfärg)
Ögon: röda till mörkt rubinröda
Öron: rosa
Övrigt: en brown ebony velvet ser ut som en brown velvet med beige-brun mage, har bruna leg-stripes
Genetiskt: grey + beige + ebonygener + velvet

jessie2-300x191 
Jessie Heart  Foto/Ägare: Susanna Dahlgren

California Recessive White/ CRW

Andra vanliga namn: White Tail 
När den föds och de första åren så ser den helt vanlig ut. Vid 4-5 års ålder börjar de få vita ringar runt öronen, svansen och nosen. När de blir ännu äldre (8-10 år) blir de närmast helt vita. Vissa djur börjar ljusna i tidigare ålder. Kan förekomma i kombination med samtliga färger/mutationer. 
Rygg: Beroende på grundfärg/mutation
Mage: Beroende på grundfärg/mutation
Ögon: Beroende på grundfärg/mutation
Öron: Beroende på grundfärg/mutation    
Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman som annars bara blir bärare vilket inte syns på djuret. Dock ska tilläggas att vissa tror att denna gen även skulle kunna vara ackumulativt recessiv.

3de4c20dfccac2bff5d91b39980bb7fd 
Tågarps Maja Gräddnos  Foto/Ägare: Therése Hagel

Goldbar/Lowe Recessive White

Andra vanliga namn: Recessive White, LRW  
Dessa två har man nu kommit fram till att det är samma gen, däremot har man inte ännu beslutat vad den ska kallas. 
Under uppväxten kan de  ljusna väldigt mycket för att till slut börja mörkna igen. Vuxna djur har  en krämig vit färg med en mörkare champagnefärgad slöja över kroppen.
Rygg: Champagne/guldfärgad
Mage: Vit
Ögon: Mörkt röda
Öron: Champagnefärgade
Genetiskt:  Recessiv gen vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkommen, annars blir den bara bärare vilket inte syns på djuret.  

                                                                                                                                           

Charcoal

Andra vanliga namn: Brouke Charcoal mfl
Har en gråbrun färg runt om hela kroppen, även magen. Den är inte glansig eller blå utan har en matt lite varmare ton.
Rygg: Gråbrun/matt svart
Mage: Gråbrun/matt svart
Ögon: Mörka
Öron: Mörka
Genetiskt: Recessiv gen, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir djuret bara bärare vilket inte syns. Denna mutation är inte så vanlig då man tidigt avlade in ebony i den vilket gör det svårt att avgöra om den är charcoal eller en sämre ebony. Charcoal i kombination med Brown Velvet kallas Charbrown.

charcoal1

 

Slate/Blue Slate

Andra vanliga namn:
Påminner vid första anblicken om en dålig black velvet. Den har en blå/grå grundfärg. Över ryggen sträcker sig en bred blå/svarta strimma och huvudet är också blå/svart men ljusare kinder och runt ögonen.
Rygg: Blå/svart
Mage: Vit                                                                                                                                                                                              
Ögon: Mörka
Öron: Mörka  
Genetiskt: Dominant

538700 342495269138909 960236699 n 
Soraya  Foto/Ägare: Linda de Jong

Pälsmutationer

Royal Persian Angora/RPA

Andra vanliga namn: Angora, långhårig
Har en längre päls än en ”vanlig” chinchilla. Kan förekomma i kombination med samtliga färger/mutationer.
Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare. Dock förekommer bärardjur med betydligt längre päls än en ”vanlig” chinchilla, dessa kallas Qvasi. På grund av detta menar vissa att genen är ackumulativt nedärvbar. Bärare anges som rpac (Royal Persian Angora carrier).

27.6.2012 296 crop Wien 2010 247 crop crop
Trésor  Foto/Ägare: Ewa Lundell "by time" Amarok  Foto/Ägare: Ewa Lundell

 

Curly

Andra vanliga namn: Locken, Rexfell, Rex
Har en lockig/krusig päls.Detta syns väldigt tydligt när de är unga, på vuxna djur ser det mest ut som små virvlar eller pälsfel.
Genetiskt: Recessiv, vilket innebär att genen måste komma från båda föräldrarna för att visa sig i avkomman, annars blir den bara bärare. Bärare anges som cc (Curly carrier).

160-6023 front IMG 245-4583 IMG
Curly Sue  Foto/Ägare: Stefanie Wilson Jackson  Foto/Ägare: Stefanie Wilson

 

Färgstandard samt bilder är lånade från SCAF's Färgstandard sida